0 rzeczy0,00

Brak produktów w koszyku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów sklepu internetowego Toysly.pl

I Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych zbieranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego www.toysly.pl (dalej: „Sklep”) jest Webscope Piotr Zbrzeski z siedzibą w Mosty 81-198 ul. Ogrodowa 43E (dalej: ”Webscope”). Oznacza to, że Webscope odpowiada za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 533 999 097, adresem e-mail: shop@webscope.pl.

II W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy w następujących celach:

1. w celu realizacji wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;

2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:

  • a. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
  • b. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach oraz realizację Twoich uprawnień reklamacyjnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”).

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

  • a. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe,
  • b. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu produktu lub, w zakresie danych dotyczących Twoich zamówień, przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich zamówień.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje dane będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes);

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie podczas zakupów w Sklepie, wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zawierania umowy sprzedaży i innych umów o świadczenie usług, a także dane, które podałeś kontaktując się z nami, m.in. telefonicznie. W szczególności przetwarzamy takie dane jak: imię/imiona i nazwisko, adres, informacje kontaktowe, informacje dotyczące płatności, szczegółowe informacje dotyczące odbiorcy, adresy dostawy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom wspierającym nas w naszej bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Sklepu. Mogą być nimi:

  • a. zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
  • b. podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji,
  • e. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  • c. operatorzy płatności internetowych,
  • d. podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych,
  • e. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia – na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.