0 rzeczy0,00

Brak produktów w koszyku.

Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji o zwrocie towaru zakupionego w sklepie toysly.pl masz 14 dni na to, by nas o tym poinformować. Możesz to zrobić w dowolnej formie. 

Warunki zwrotu

  • Odstępując od umowy sprzedaży, ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty odesłania towaru). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  • Twoje prawo do zwrotu nie obejmuje zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także towarów, które ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.
  • Jeżeli obchodzisz się ze zwracanym towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, odpowiadasz za zmniejszenie jego wartości.
  • Dokonaną przez Ciebie płatność zwrócimy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami zwrotu należności Klientom opisanymi w Regulaminie Sklepu.

Reklamacja Towaru

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę).

Zasady rozpatrywania reklamacji

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.